Kontaktinformasjon Balestrand kommune

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20
6899 Balestrand
57 65 12 00
E-post

Opningstider: Kl. 09:00 - 15:00 måndag til fredag

Me anbefaler at du ringer og avtalar tid på førehand når du ynskjer å treffe ein sakshandsamar. Då kan du vere sikker på at du får treffe den du vil. I tillegg vil sakshandsamaren kunne førebu seg til avtala og gje deg betre service. Når du kjem til rådhuset ynskjer me at du alltid vender deg til Servicetorget.

Telefonnummer som er lista opp her er kommunale nummer. Private telefonnummer er ikkje med på lista.
(difor er det mange like nummer eller tomme felt)

E-postadresser ynskjer me ikkje å legge ut.
(på grunn av at mykje av korrespondanse skal inn sakssystemet direkte for å verte handsama på rett måte og at e-postadresser som vert lagt ut på internett kan verte misbrukt av svindlere/ søppelpost osv.)

Klikk på kolonneoverskrifter for å endre sortering. Leiarar på einingane er merka med utheva skrift.

Etternavn Fornavn Enhet Stilling Telefon Mobil
Lund Hilde Birgitte Aktivitetstilbod, barn og unge Barne og ungdomsarb
Anders Jens Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar
Bakken Reidun Elsa N Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694050
Bale Dionesia Cabrera Son Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694050
Bjerk Rune Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 46851199
Correas Pernigotti Marisa Anleggst. drift/vedlikehald Arb.leiar reinhald ¤ 57651217
Franz Marion Manuela Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694050
Garcia Contreras Edisson Anleggst. drift/vedlikehald Renholder
Grøneng Roar Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 99342470
Hanekam Einar Gudleik Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 95095618
Morvik Eigil Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar
Sundfjord Magne Samson Anleggst. drift/vedlikehald Arb.leiar anleggst. ¤ 97439926
Thorsnes Jan Erik Anleggst. drift/vedlikehald Ingeniør bygg 91133047
Bolstad Kari Balestrand folkebibliotek Biblioteksjef ¤ 57651218
Bakken Reidun Elsa N Balestrand helsetun Kokk 57694050
Bale Gro Anita Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694050
Bale Vicenta Son Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694050
Beitane Iveta Balestrand helsetun Sykepleier
Bernecka Guna Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694050
Bondevik Stergin May E Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Bøe Elin Ellinggard Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Bøthun Gunn Torill Balestrand helsetun Omsorgsarbeidar 57694070
Demirovic Emina Balestrand helsetun Helsefagarbeidar
Eggereide Ann Kristin Balestrand helsetun Kjøkenleiar 57694053
Ese Kurt Ronny Ark Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Feidje Astrid Balestrand helsetun Fagarbeider 57694050
Franz Marion Manuela Balestrand helsetun Renholder 57694050
Grinde Heidrun Bjørg Sveinsdottir Balestrand helsetun Tenesteleiar ¤ 57654065 94787059
Gåsland Marte Balestrand helsetun Sykepleier
Hjelmeland Margunn Balestrand helsetun Aktivitør 57694050
Husebø Anne Grete Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Husebø Torill Balestrand helsetun Omsorgsarbeidar 57694050
Høgi Synne Balestrand helsetun Kokk u/fagbrev 57694050
Jonsdottir Jette Magnea Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694050
Kerschbaumer Pethra Paula Susanne Stolfer Balestrand helsetun Pleieassistent
Langeteig Anne Wathne Balestrand helsetun Hjelpepleier 57651235
Langeteig Lillian Sjøthun Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694050
Mackowiak Anna Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Meland Erna Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694050
Mo Grete Balestrand helsetun Frisør 57691303
Mundal Malene Sværen Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694050
Måren May Brit Balestrand helsetun Pleieassistent 57694050
Neset Kamilla Mundal Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Nordeide Liz-Janne Feidje Balestrand helsetun Sykepleier 57654050
Novade Inese Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Pociene Daiva Balestrand helsetun Sykepleier 57694050
Sande Merete Balestrand helsetun Kokk 57651235
Sværen Ann Karin Balestrand helsetun Miljøarbeidar 57694070
Thorsnes Reidun Balestrand helsetun Spesialhjelpepleier 57694050
Vervik Janne H Midttun Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694050
Wathne Oddrun Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694050
Wehbe Rita Bale Balestrand helsetun Pleieassistent 57694050
Otterstein Gerda Balestrand kulturskule Adjunkt 57651225
Rutle Kjell Øystein Balestrand kulturskule Rektor kulturskule ¤ 57651225
Dale Monica Bondevik Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Grønlund Anne Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Mæland Anita Fjordtun oppv. sent avd barneh Pedagogisk leder 47463931
Rendedal Katrine Fjordtun oppv. sent avd barneh Pedagogisk leder
Wiklem Åse Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Mæland Anita Fjordtun oppv. sent. avd skule Fagleiar ¤ 47463931
Bredeweg Wilhelmina Stijntje Fysioterapitenesta Fagleiar ¤ 57651309
Feidje Ingunn Stadheim Førebyggjande arb. folkehelsa Sykepleier
Bale Brita Heimetenesta Pleieassistent 57694070
Eman Selam Mehari Heimetenesta Pleieassistent
Fjærestad Berit Helene Heimetenesta Miljøarbeidar 57694070
Karikoviene Ausra Heimetenesta Pleieassistent
Lawrynowicz Miroslawa K Heimetenesta Sykepleier 57694070
Loftesnes Gro Heimetenesta Miljøterapeut 57691557
Meel Reidun Olin Heimetenesta Sekretær 57694070
Silaon Pranee Heimetenesta Hjelpepleier 57691557
Taras Grazyna Zofia Heimetenesta Sykepleier 57694070
Myren Margrethe Vie Helse og omsorg, administr. Kommunalsjef ¤ 90163186
Bergman Annette Helsestasjon Helsesøster ¤ 57651307
Menes Ingrid Margrete Helsestasjon Helsesøster ¤ 57651307
Balevik Tor Andre Kringsjå leirskule Lærer u/godkj utd 57691303
Mo Grete Kringsjå leirskule Lærer u/godkj utd 57691303
Hundseth Jørgen Landbrukskontoret Skogbruksjef ¤ 57651211 95083638
Feidje Ingunn Stadheim Legetenesta i Balestrand Sykepleier
Fjermestad Mari Cecilie Legetenesta i Balestrand Turnuslege
Grinde Lisa Astrid Suzanne Legetenesta i Balestrand Lege
Sjøthun Anne Karin Solheim Legetenesta i Balestrand Hjelpepleier 57651301
Digernes Miriam Kayser Nav Balestrand Saksbehandler
Lirhus Sigve Nav Balestrand Saksbehandler 55553333
Eidhamar Hallbjørg Nesse oppv. sent avd barnehage Fagleiar ¤ 45631057
Linde Gunn Nesse oppv. sent avd barnehage Pedagogisk leder 47481743
Menes Else Nesse oppv. sent avd barnehage Barne og ungdomsarb 47481743
Olsen Randi Nesse oppv. sent avd barnehage Barnehageassistent 47481743
Sjøtun Johannes Edgar Næringskontoret Rådgiver 94134344
Rønnestad Kari Helene Oppvekst administrasjon Kommunalsjef ¤ 57651208
Urdahl Åse Glans PP - tenesta Ped.Psyk.Rådgiver ¤ 57651311
Bøthun Reidar Psykiatritenesta Miljøterapeut 57651310
Farnes Hildur Liv Psykiatritenesta Hjelpepleier 57651310
Kirkebø Grazyna Psykiatritenesta Miljøarbeidar
Kvam Britt Psykiatritenesta Aktivitør 57651310
Thorsnes Inger Jorunn Psykiatritenesta Miljøarbeidar 57651310
Ulvestad Ingun Vattekar Psykiatritenesta Spesialsykepleier 57651310 97152339
Witt Clemens Psykiatritenesta Spesialsykepleier 57694073
Bale Arvid Reinhaldarar Diverse løn
Bale Virginia Tiania Reinhaldarar Renholder 57694050
Correas Pernigotti Marisa Reinhaldarar Arb.leiar reinhald ¤ 57651217
Da Silva Andrea Maria Reinhaldarar Renholder 57694050
Franz Marion Manuela Reinhaldarar Renholder 57694050
Garcia Contreras Edisson Reinhaldarar Renholder
Molina Vera Marcela Aida Reinhaldarar Renholder
Nesse Ruth Reinhaldarar Renholder
Waage Phaiboon Reinhaldarar Fagarbeider
Aune Else Marie Nyborg Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Eithun Inger Marie Sagatun barnehage Barnehageassistent 57691206
Eraker Sølvi Sagatun barnehage Barnehageassistent
Hanekam Torill Sagatun barnehage Pedagogisk leder
Johnsen Heidi Sagatun barnehage Fagleiar ¤ 57651235
Jorddal Arna Sagatun barnehage Pedagogisk leder 57651235
Lunde Solgunn Sagatun barnehage Pedagogisk leder
Myrstad Malin Ljosheim Sagatun barnehage Barne og ungdomsarb
Nesse Aud Marit Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Rimsiene Raminta Sagatun barnehage Barnehageassistent
Roskaritz Diaz Christina Elizabeth Sagatun barnehage Pedagogisk leder 57691235
Sande Veronika Sagatun barnehage Barnehageassistent 47481743 90136153
Solvorn Terese Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Thue Per-Arne Sagatun barnehage Lærling (reform 94)
Abujayyab Bassam Abdulrahman Deeb Sagatun skule Lærer
Balevik Anne-Brit Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Bugge Hege Beathe Sagatun skule Adjunkt 57694770
Eidhamar Hallbjørg Sagatun skule Adjunkt 45631057
Ese Gerd Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Ese Liv Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Feten Gjertrud Totland Sagatun skule Fagarbeider 57692182
Fjærestad Kari Maria Rutle Sagatun skule Sekretær 57694770
Flatland Anne Kristin Sagatun skule Adjunkt 57694770
Gjerde Erna Sagatun skule Rektor/leder ¤ 57694770
Grimelid Britt Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Haugen Helga Ese Sagatun skule Lærer 57694770
Haugen Rune Sagatun skule Adjunkt 57694770
Hoel Erik Gerhard Sagatun skule Adjunkt 57694770
Hov Berit Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Hustavnes Ingrid Melkild Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Miconi Kristi Tjoflaat Sagatun skule Adjunkt 57694770
Midttun Inga Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Mundal Marit Iren Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Nilsen Hanne Sagatun skule Barne og ungdomsarb 57694791
Nordang Guro Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Olsen Benedikte Thue Sagatun skule Skuleassistent
Rutle Kjell Øystein Sagatun skule Adjunkt 57651225
Skåden Else Oddbjørg Farnes Sagatun skule Barne og ungdomsarb 57694770
Sæle Lise-May Sagatun skule Lærer u/godkj utd 57694770
Tangen Merete Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Thue Gunn Beate Skretting Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Torset Heidi Sagatun skule Adjunkt 57694770
Vermedal Margun Sagatun skule Lærer 57694770
Grimelid Britt Sagatun skule, avd SFO Leiar sfo ¤ 57694770
Lunde Trude Farnes Sagatun skule, avd SFO Assistent sfo
Mundal Marit Iren Sagatun skule, avd SFO Assistent sfo 57694770
Nilsen Hanne Sagatun skule, avd SFO Barne og ungdomsarb 57694791
Skåden Else Oddbjørg Farnes Sagatun skule, avd SFO Assistent sfo 57694770
Bakke May Sirikit Sentraladministrasjon Nesleiar/økonomikons 40036074
Brekkhus Kjellaug Ekse Sentraladministrasjon Rådmann ¤ 57651206 95257725
Feidje Svein Sentraladministrasjon Økonomisjef ¤ 99082076
Høyrem Alf Magnus Sentraladministrasjon Personalsjef ¤ 99097819
Norevik Rune Sentraladministrasjon Økonomikonsulent 91608642
Offerdal Harald Norvald Sentraladministrasjon Ordfører 57651205 90794526
Sæhl Bente Kristin Sentraladministrasjon Økonomi- og personalkonsulent 90677465 90677465
Bakke Ken Heine Servicetorget Leiar servicetorg ¤ 99029896 99029896
Bergum Else Marie Servicetorget Sekretær 57651200
Fjærestad Kari Maria Rutle Servicetorget Sekretær 57694770
Skrede Åge Servicetorget Ingeniør (øvrig tek) 90074334 900 74 334
Øvrebø Sondre Kleppa Servicetorget Arkivleiar 48109171
Abrahamsen Arne Halvor Tekniske tenester, administr. Kommunalsjef ¤ 57651210 95824896
Dyrdal Torkjell Tekniske tenester, administr. Skogrådgjevar
Myklebust Åsmund Tekniske tenester, administr. Ingeniør oppmåling 57651215 48250738
Skrede Åge Tekniske tenester, administr. Ingeniør (øvrig tek) 90074334 900 74 334
Gjersvoll Jan Edvard Tenester for f. Aktivitetssent Tenesteleiar pu ¤
Heggheim Bjørg Perny Tenester for f. Aktivitetssent Miljøarbeidar 57651231
Johnstad Dag Espen Tenester for f. Aktivitetssent Pleieassistent
Johnstad Nils Christian Tenester for f. Aktivitetssent Pleieassistent
Jørgensen Lise-Lotte Tenester for f. Aktivitetssent Tenesteleiar pu ¤ 57651231 95922939
Langeteig Ingrid Tenester for f. Aktivitetssent Pleieassistent 57651231
Lee Ole Jørgen Tenester for f. Aktivitetssent Pleieassistent
Meel Reidun Olin Tenester for f. Aktivitetssent Sekretær 57694070
Sagevik Åshild Alte Tenester for f. Aktivitetssent Miljøterapeut 95922939
Star Henri Rudolf Van Der Tenester for f. Aktivitetssent Leiar 57691557
Thomson Marta Småbrekke Tenester for f. Aktivitetssent Ergoterapeut 95001430 46838949
Thorsnes Bjørg Eikenes Tenester for f. Aktivitetssent Omsorgsarbeidar 57651231
Uzbalyte Inga Tenester for f. Aktivitetssent Miljøterapeut
Demirovic Senad Tenester for f. Fjærestad Pleieassistent 57691557
Eide Tore Birkeland Tenester for f. Fjærestad Miljøterapeut 57691557
Eikelund Bjørge Handegård Tenester for f. Fjærestad Pleieassistent
Fjærestad Geir Anders Tenester for f. Fjærestad Pleieassistent 95922939
Hjønnevåg Anita Tenester for f. Fjærestad Hjelpepleier 57691557 41501151
Johnstad Dag Espen Tenester for f. Fjærestad Pleieassistent
Lerum Jon Eirik Tenester for f. Fjærestad Miljøterapeut
Lidal Evi-Katrine Solhaug Tenester for f. Fjærestad Miljøarbeidar 57692164 41501151
Lønning Trond Tenester for f. Fjærestad Omsorgsarbeidar 57691557
Målsnes Jon Asbjørn Tenester for f. Fjærestad Pleieassistent 57681557
Nes Inger Kristine Tenester for f. Fjærestad Miljøterapeut 57691557
Star Henri Rudolf Van Der Tenester for f. Fjærestad Miljøarbeidar 57691557
Apneseth Asbjørn Tenester for f. Lerkehaugen Miljøterapeut 57692164 41501151
Handegård Tore Tenester for f. Lerkehaugen Diverse løn
Rendedal Merethe Tenester for f. Lerkehaugen Helsefagarbeidar 57694050
Bakke Ingvild Sesil Tenester for f. Viktoriahagen Omsorgsarbeidar 57693324
Buene Ane Tenester for f. Viktoriahagen Helsefagarbeidar
Dale Monica Bondevik Tenester for f. Viktoriahagen Pleieassistent 47463931
Demirovic Biserka Tenester for f. Viktoriahagen Hjelpepleier 57694070
Ese Solbjørg Lilly Juvik Tenester for f. Viktoriahagen Pleieassistent 57692164 95922939
Ghebre Yonas Ghilamicael Tenester for f. Viktoriahagen Pleieassistent
Heggheim Bjørg Perny Tenester for f. Viktoriahagen Miljøarbeidar 57651231
Hildeskor Thor Tenester for f. Viktoriahagen Miljøterapeut 57692164
Kvamme Gerd Alis Skagen Tenester for f. Viktoriahagen Omsorgsarbeidar 57693324
Mundal Annie Tenester for f. Viktoriahagen Leiar 94886082
Romo Carrasco Oscar Alberto Tenester for f. Viktoriahagen Pleieassistent
Sande Ingun Merete Tenester for f. Viktoriahagen Hjelpepleier 57694070
Skogsrud Liza Eun Bee Kraavik Tenester for f. Viktoriahagen Miljøterapeut
Sværen Kari Britt Tenester for f. Viktoriahagen Miljøarbeidar 57693324
Thue Martin Tenester for f. Viktoriahagen Hjelpepleier 95922939
Herland Marianne Vaksenopplæring norsk med samf Lærer 45879101
Netland Rut Solveig Nydal Vaksenopplæring norsk med samf Adjunkt m/tilleggsut
Myklebust Åsmund Vatn og avløp Ingeniør oppmåling 57651215 48250738
Skrede Åge Vatn og avløp Ingeniør (øvrig tek) 90074334 900 74 334
Thorsnes Jan Erik Vatn og avløp Ingeniør bygg 91133047
Tips ein ven Skriv ut