Midlar frå næringsfondet

Balestrand kommune får skjønsmidlar til næringsfond som er løyvde over statsbudsjettet og vidareformidla av Sogn og Fjordane fylkeskommune.