Formannskapet i Balestrand kommune valperioden 2016 - 2019 etter suppleringsval 29.09.2016

Formannskapet 2016-2019
Namn Parti
Harald N. Offerdal - ordførar Arbeiderpartiet
Frode Bøthun - varaordførar Kristeleg folkeparti
Arnstein Menes Senterpartiet
Aud Kari Isane Samleliste SV, V (SV)
Lars Trygve Sæle Høgre
Tips ein ven Skriv ut