Jordmortenesta i Balestrand

Balestrand kommune har samarbeid med Høyanger kommune om svangerskapstenesta.

Jordmor ved Høyanger helsestasjon er : Aud Kjersti Haugen

For timebestilling ring: Telf. 57711616 / mob. 99219334