Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn

 

Balestrand kommune har motteke søknad etter Akvakulturlova frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.  Søknaden er frå Osland Havbruk AS om søkjer om å etablere ein ny oppdrettslokalitet i Lånefjorden ved gamle Kongsvik ferjekai. Det er søkt om to ulike anleggstypar basert på semilukka prinsipp. Balestrand kommune er beden om å legge ut nemnde søknad til off. ettersyn og kunngjere frist for uttale minimum 4 veker etter kunngjering. Det vert vist til vedlagde dokument. Frist for uttale vert sett til 15.08.18.

Uttale kan bli sendt Balestrand kommune, Kong Beles veg 20, 6899 Balestrand eller postmottak@balestrand.kommune.no

 

 

Vedlagde dokument:

1. Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

2. Søknad frå Osland Havbruk AS

3. Forundersøking - straum og botnforhold, 16.05.18

4. Forundersøking - miljøforhold, 20.12.17

5. Rapport - straummåling, 01.08.17

6. Rapport - straummåling, 23.06.17

7. Rapport - Mom-B undersøking, 01.12.16

8. Rapport - Straummåling, 22.01.16

 

Tips ein ven Skriv ut