Søk SFO-plass

For skuleåret 2019/2020 vil vedtektene for Nye Sogndal kommune bli gjeldande.

Viktig om ettermiddagsplass

Dei enkelte skulane har ulike dagar når det gjeld tilbodet  «To faste ettermiddagar» (SFO):

Fjordtun oppvekstsenter : tysdag og torsdag

Sagatun skule: tysdag og torsdag

Prisar og tilbod 1.8. - 31.12.19

Prisar og tilbod gjeldande frå 01.08.2019

Tilbod

Kode

 

Pris. pr. mnd.

Heilplass inkl. ferie (alle morgonar, ettermiddagar og feriedagar/inneklemde fridagar)

SFO01

Alle skulane

2800

Heilplass eks. ferie (alle morgonar og alle ettermiddagar)

SFO02

Alle skulane

2650

Ettermiddagsplass (To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie, tysdag og torsdag)

SFO03

Alle skulane

1000

Ettermiddagsplass (alle ettermiddagar)

SFO04

Alle skulane

1800

Morgonplass (alle morgonar)

SFO05

Alle skulane

1000

Ferieplass

SFO06

Alle skulane

750 pr. veke
300 pr. dag

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året.
SFO er feriestengt fire veker om sommaren (veke 27 - 30).
Årsbetalinga vert fordelt på 11 månader der juli er betalingsfri månad.

Redusert foreldrebetaling for SFO tilbod

Viser til sak 21/19 i kommunestyret den 25.04.2019 om m.a. justering av prisar for barnehage og SFO tilbod. Foreldre som samla sett har ei brutto inntekt på kr. 462 000 eller lågare kan søkje Balestrand kommune om redusert foreldrebetaling for SFO tilbod. Kontakt rektor ved den skulen du går på om du har spørsmål til ordninga.

 

 

Tips ein ven Skriv ut