Prøvetaking av hjort i samband med jakta 2019 går ut!

Melding frå Miljødirektoratet: 

Miljødirektoratet sendte pålegg om prøvetaking ifb. hjorteviltjakt 2019, datert 14.05.2019.

I dette brevet ble dessverre noen av kommunene ført som både "tilfeldig utvalgt kommune som skal delta i kartleggingen" og som "kommuner er tatt ut fra kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakt i 2019". Det riktige er at de kommunenes om er nevnt begge disse to stedene ikke skal delta i kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakt i 2019.


Følgende kommuner er altså tatt ut fra kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakt i 2019:
Fredrikstad, Vestby, Bærum, Sør-Fron, Gran, Arendal, Froland, Bergen, Granvin, Voss, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Vestnes, Averøy, Brønnøy, Agdenes, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros.

Tips ein ven Skriv ut