Administrasjonutvalet 2016-2019 etter suppleringsval 29.09.2016

Administrasjonsutvalet er personidentisk med Formannskapet. (Vedteke av Balestrand kommunestyre 25.03.10 – sak 15/10 –arkivsaksnr 08/1626)

I tillegg møter 2 repr. for dei tillitsvalde

Administrasjonsutval 2016-2019
Namn Representerer Rolle
Harald Norvald Offerdal Arbeidarpartiet Ordførar
Frode Bøthun Kristeleg folkeparti Varaordførar
Lars Trygve Sæle Høgre  
Arnstein Menes Senterpartiet  
Aud Kari Isane Sosialistisk venstreparti (Samleliste V, SV)
Marit Mundal Fagforbundet  
Sirikit Bakke Fagforeiningar - felles  


Varamedlemmer:

Kristeleg folkeparti:

 1. Anne- Margrethe Kråvik
 2. Frode Kleppe Holgersen

Venstre og Sosialistisk venstreparti:

 1. Hanna Menes
 2. Jarle Geithus

Høgre:

 1. Øivind Fagermoen

Arbeidarpartiet:

 1. Espen Lenni Bøe
 2. Kari Maria Rutle Fjærestad
 3. Antonella Patricia Vidal Ottone

Senterpartiet:

 1. Gunnvor Linde
 2. Leif Gunnar Vervik
 3. Hallbjørg Eidhamar

Fagforbundet:

 1. Inger M. Eithun som personlig vara for Marit Mundal

Fagforeiningar felles:

 1. Gunn Linde som personlig vara for Sirikit Bakke
Tips ein ven Skriv ut