Tid for tru 2

Tid for tru 2
Vi går igjennom Johannesevangeliet
v/prost Kjetil Netland og Gunn Berit Bøthun

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: onsdag 23. januar 19:30
Kultur