Tid for tru 3

"Eg er vegen, sanninga og livet"
Vi går igjennom Johannes evangeliet
v/prost Kjetil Netland og Gunn Berit Bøthun

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: onsdag 6. februar 19:30
Kultur