Tid for tru 4

"Det er fullført"
Vi går igjennom Johannes evangeliet
v/prost Kjetil Netland og Gunn Berit Bøthun

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: onsdag 27. februar 19:30
Kultur