Tid for tru 5

"I opphavet var Ordet"
Vi går igjennom Johannes evangeliet
v/prost Kjetil Netland og Gunn Berit Bøthun

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: onsdag 6. mars 19:30
Kultur