Årsmøte i Luster Arbeidarparti

Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering.
Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 20.januar.

Arrangør: LUSTER ARBEIDARPARTI
: Fjordstova, Skjolden.
Tid: fredag 1. februar 19:00
Politisk arrangement