Laurdagsbarnetime med Dag Tore. Nasjonal høgtlesingsdag

Luster bibliotek er med å sette startskot
for "Bokåret 2019" med nasjonal høgtlesingsdag.
Vår gode lesegledar, Dag Tore Dysvik,les og fortel i lesekroken kl 11.30 og kl 12.30. Passar godt for barn inntil 8 år.
I Bokåret vil nynorsk som målform vere prioritert.

Arrangør: LUSTER BIBLIOTEK
: Luster bibliotek
Tid: lrdag 19. januar 11:30