Søndagssamling

Søndagssamling
Tale Jorunn Høines
Søndagskule for dei minste
Enkel servering etterpå

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: sndag 24. november 16:00
Kultur