Kontrollutvalet

Arrangør: Sogndal kommune
: Formannskapssalen - Sogndal kommune
Tid: mandag 18. november 13:00
https://www.sogndal.kommune.no/offentlig-m...