Haustkveld

Sosial samankomst og kort informasjon om
Frivilligsentralen ved Anita Kjørlaug
og Folkehelsearbeid ved Asborg Leirdal Kjærvik

Servering: kaffi, te, frukt, ost og kjeks.

Gratis inngang og servering.

Alle er velkomne!

Arrangør: GAUPNE HELSELAG
: Grandmo Lagshus
Tid: onsdag 13. november 19:00