Open hall

Open hall er eit gratis lågterskeltilbod i Leikangerhallen til alle born og familiar som ønskjer å nytte seg av det. Her kan born få leike med ball, tau, syklar, madrasser, bandy og liknande.
Born må ha med seg ein føresett som passar på.

Velkomen!

Arrangør: Leikanger Frivilligsentral
: Leikangerhallen
Tid: sndag 29. desember 10:00
Barn
https://leikanger.frivilligsentral.no/akti...