HeimTenesterAlle tenester»Arbeid

Arbeid

Under temaet ARBEID finner du beskrivelser som har med arbeid, arbeidsliv og velferd å gjøre. Vi omtaler her bare kommunale oppgaver, ikke statlige.

For å søka på ledige stillingar i Balestrandl kommune må du nytta vårt elektroniske søknadsskjema. Lenke til skjema finn du og på framsida på venstre side under 'sjølvbetening'.

Informasjon om registrering som arbeidssøkjar hos Nav finn du på framsida på høgre side under 'statleg informasjon'.

2010-11-19

Våre tenester følgjer informasjonsstandarden LOS. Det betyr at dei kommunale tenestene er knytt opp mot såkalla emneord.

Du finn dei mest brukte emneorda på framsida. Du kan og velje eit emneord fra Los-strukturen til venstre.

Finn du ikkje emneordet du leitar etter?
Vis/skjul statlige emner