Arbeidsmiljøutvalet 2016-2019 etter suppleringsval 29.09.2016

Arbeidsmiljøutval
Namn Representerer Rolle
Frode Bøthun Fellesliste KrF, AP, H Leiar
Marit Mundal Fagforbundet Nestleiar
Sirikit Bakke Fagforeiningar - felles  
Antonella Vidal Fellesliste for KrF, Ap og H Arbeiderpartiet
Arnstein Menes Fellesliste for Sp, SV og V Senterpartiet
Janne Helen Midtun Vervik

Hovudverneombod

 
Stamina Bedriftshelseteneste  


Varamedlemmer:

Fellesliste Kristeleg folkeparti, Høgre og Arbeiderpartiet

  1. Øyvind Fagermoen
  2. Lise-May Sæle
  3. Espen Bøe
  4. Anne Margrethe Kråvik

Fellesliste Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk venstreparti

  1. Hanna Menes
  2. Aud Kari Isane
  3. Jarle Geithus

Hovudverneombod

  1. Einar Hanekam som personleg vara for Janne Vervik

Fagforbundet

  1. Inger M. Eithun som personlig vara for Marit Mundal

Fagforeiningar felles:

  1. Gunn Linde som personlig vara for Sirikit Bakke

 

Tips ein ven Skriv ut