Logo til Sogn kulturskule

Balestrand kulturskule

Skuleåret er godt i gang, og det er kulturskulen også. Me har ein del elevar alt, men har lyst til å få med fleire.

Tilboda me har no er:

  • Piano
  • Keyboard
  • Gitar
  • Slagverk
  • Biletkunst for born
  • Dans ( i samarbeid med Dans Utan Grenser)

Balestrand kulturskule samarbeider med Sogn kulturskule (Leikanger, Sogndal og Luster) om administrasjon og organisering. Born og unge i Balestrand kan difor søka plass på tilbod som finst i desse kommunane. Viss du er villig til å reisa til t.d. Leikanger eller Sogndal for å delta på eit tilbod, bør du presisera dette i søknaden.

Viss du vil vera med kan du søka plass på:

www.sognkulturskule.no > tilboda våre > søknadsskjema

Eller gå direkte til denne lenka:

https://nosogn.speedadmin.dk/tilmelding#/ 
 

Viss det er tilbod du ønskjer deg så kan me prøva å få det til.

Har du ønskje eller spørsmål kan du senda ein epost eller ringa til:

roar.sandnes@leikanger.kommune.no

mob.: 918 48 373

Tips ein ven Skriv ut