Barnehageopptaket 2013 - 2014

Søknadsfrist for opptak av til barnehagane i Balestrand kommune er sett til den 21.02.2013.

Søknadskjema finn du på Balestrand kommune si heimeside under elektroniske skjema

Tips ein ven Skriv ut