Balestrand i bilder

Sagatun barnehage

Barne- og ungdomsarbeidar

 

Ved Sagatun barnehage kan det verte ledig stilling som barne- og ungdomsarbeidar barnehageåret 2019/2020.

For stillinga vert det stilt krav om utdanning som barne- og ungdomsarbeidar. 

Løn og tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk. Den som vert tilsett i stillinga må leggje fram politiattest av nyare dato.

For nærare opplysningar, ta kontakt med styrar, tlf. 48959788.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søknad vert å sende på elektronisk søknadsskjema innan 23. april 2019.

 

Tips ein ven Skriv ut