Betalingsatsar barnehage

Betalingssatsar for barnehagetilbod i 2017

Tal dagar pr. veke

Pris kr.

Søskenrabatt 30%
Pris kr.

2

1092

764

2,5

1365

956

3

1638

1147

4

2184

1529

5

2730

1911

 

 

 

  1. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr.3.
  2. For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr. 140. pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 24 pr. påbegynt time.
  3. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år.
  4. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 192 for kvar påbegynt time.
  5. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV.
  6. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 
Tips ein ven Skriv ut