Høyring- Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 for Nye Sogndal kommune

Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 for nye Sogndal kommune er lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 02.12 - 16.12.2019.

Høyringsfrist 16.12.2019

Du finn saksdokumenta med vedlegg og opplysningar kor de kan sende innspel til høyringa på www.nye.sogndal.kommune.no

Du vil όg finne alle dokumenta på trykk i kommunehusa og på bibliotek:

  • Balestrand kommunehus
  • Leikanger kommunehus
  • Sogndal kommunehus
  • Balestrand bibliotek
  • Leikanger bibliotek
  • Sogndal bibliotek

Sogndal kommunestyre vil handsame saka 19.12.2019.

Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023.pdf

Gebyrhefte 2020.pdf

Tips ein ven Skriv ut