EIGEDOMSSKATT FOR 2019

Liste over utskriven eigedomsskatt 2019 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset i 3 veker frå 1. mars 2019. Det er skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jfr. Eskl. § 3 bokstav d).

Eigedomsskatten for 2019 er utskriven med kr 7,- for kvar kr 1.000  av takstsummen, og forfell til betaling i 2 terminar – 20.04. og 20.10.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut