Endring i sakspapir og møteprotokollar.

Av ulike grunnar er saklister, sakspapir og møteprotokollar tilbake til formannskapsmøte 17.10.2011 endra.

Det vert arbeida med å oppdatere desse og så langt er alle møter til og med 27.10.2011 retta.

 

Ein arbeider for fullt med møta vidare.

Tips ein ven Skriv ut