Energi- og klimaplan

Balestrand sin fyrste energi- og klimaplan er no ferdig utarbeidd og vedteken.
Planen vil være eit tverretatleg styringsverkøy for ulik eksisterande aktivitet og plantagde tiltak og prosjekt i kommunen.

Vi satser og på at planen vert oppgradert etter behov.

Energi - og klimaplan for Balestrand kommune PDF document ODT document

Tips ein ven Skriv ut