Handlingsplan mot vald og trugsmål i nære relasjonar

Handlingsplan mot vald og trugsmål i nære relasjonar vart vedteken av Balestrand kommunestyre 15. juni 2017.

Planen kan du sjå her:

Handlingsplan mot vald og trugsmål i nære relasjonar

Tips ein ven Skriv ut