Helsestasjon

Balestrand helsestasjon
Tlf. 57 65 13 07
Besøksaddresse Kong Beles veg 6

Helsestasjonen driv med helsefremjande og førebyggjande arbeid ved helseopplysning, foreldre-og elevrettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjon.

Tenesta omfattar mellom anna:

 

  • heimebesøk
  • helsestasjon for born 0 - 5 år
  • skulehelseteneste i grunnskulane
  • skulehelseteneste i v.g.skule
  • rettleiing og helseopplysning
  • samarbeid vedrørande habilitering av barn og unge med spesielle behov.
  • utanlandsvaksinering

             For tida ikkje jordmor tilbod i kommunen.   

            Trefftid for born på Sagatun skule onsdagar m.kl.08.30 - 11.00

           Trefftid for elevar i v.g.skule onsdagar m.kl.12.10 - 15.15

Tips ein ven Skriv ut