Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"

Balestrand kommune vil tilpasse retningslinjene for «Trygt hjem for en 50-lapp» slik at tilbudet blir slik at ungdommen finner det formålstjenlig å benytte tilbudet.

 

Administrering

Kommune har ansvar for administrasjon av økonomien, kontrakt med transportør, innsending av rapporter og refusjonskrav til Fylkeskommune og for regelverk. Ungdomsarbeider  har daglig ansvar for mottak av bestillinger og sørge for at ordningen praktiseres i hht gjeldende regelverk.

Transport

Ordningen gjelder kjøring fra oppgitt henteadresse ved bestilling til hjemmeadresse.

Transporten besørges av taxi eller maxitaxi.

Sesong/Tidsbegrensning

Tilbudet gjelder hele året og omfatter fredag kveld/natt og lørdag kveld/natt fra kl 22.00 til kl. 02.00

Geografisk avgrensning

Innenfor egen og nærliggende kommuner.

Aldersgruppe 

 Fra  fylte 13 år til  fylte 20 år

Pris/Egenandel

Prisen/egenandel er kr 50 pr. person uavhengig av kjørelengde og antall passasjerer. Tilbudet er forbeholdt ungdom uten egen arbeidsinntekt.

Bestilling

Gjøres til Ungdomsarbeider  ( Hilde Birgitte Lund, tlf 98022662)  som formidler til transportør

Alle turer må bestilles før kl 20.00 dagen før en ønsker å benytte tilbudet.  Bestillingen skal inneholde hentested, tidspkt , bostedsadresse og navn, fødselsdato og telefonnr. Dermed er det mulig med kontakt dersom noe uforutsett oppstår. Legitimasjon skal fremlegges på forespørsel. Ved manglende oppmøte kan Balestrand  kommune kreve refusjon fra bestiller.

Oppmøtested i sentrum utenom privatadresse, busstopp ved Joker.

Fra arrangement i og utenfor sentrum er det et mål med samkjøring, dvs flest mulig passasjerer på hver tur.

Ordningen markedsføres på aktuelle Facebooksider, kommunens hjemmeside, til ungdomsrådet, elevrådene og fritidsklubben.

Evaluering

Balestrand  kommune, Balestrand Taxi og repr fra ungdomsrådet gjennomfører årlig en enkel evaluering av ordningen

Iverksettelse

Disse retningslinjene gjelder fra februar 17

Tips ein ven Skriv ut