Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 15
06
19
24
21
27
22
13
Formannskapet 31
09
15
02
07
13
04
08
29
Finansutvalet 13
04
18
08
Administrasjonsutvalet 07
04
Arbeidsmiljøutvalet 31
02
13
08
Kontrollutvalet 27
24
19
25
20
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 19
09
22
24
12

Tillegg til møtekalender 2018:
Tillegg for møtekalender 2018
Tillegg for møtekalender 2018
Tips ein ven Skriv ut