Kulturmidlar 2017

Balestrand kommune deler ut kulturmidlar til personar, institusjonar, lag og organisasjonar innan kommunen i samsvar med Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Balestrand kommune. Det er i budsjettet for 2017 sett av kr. 40.000,- til fordeling i tillegg til at det er sett av midlar til 17.maikomitèane, Balestrandprisen og midlar som koret og korps kan søkje på. Kulturmidlane vert lyst ut berre ein gong.

Hugs å oppgje adresse, tlf.nr, epostadresse og kontonummer i søknaden.

Søknaden skal sendast til: postmottak@balestrand.kommune.no

Søknadsfrist: 01. april 2017

Tips ein ven Skriv ut