SFO skuleåret 2017 - 2018

Fristen for å søke om plass i skulefritidsordninga i Balestrand kommune er sett til den 23 april 2017.

Dei ulike alternativa for skuleåret er: mandag, onsdag, fredag kl. 1215 - 1415

                                                          mandag, onsdag, fredag kl. 1415 - 1615

                                                          tysdag, torsdag               kl. 1415 - 1615

Elektronisk søknadskjema vil de finne på Balestrand kommune si heimeside under: Sjølvbetjening ,skjema.

Tips ein ven Skriv ut