Budsjett og økonomiplan 2018-2021 - off. ettersyn

 

Formannskapet handsama i møte 30.11.2017 i sak 93/17  Budsjett og Økonomiplan for Balestrand kommune for åra 2018-2021. I denne saka har formannskapet gjort ei samla innstilling til årsbudsjett og økonomiplan 2018-2021. Kommunestyret gjer ut i frå dette endeleg vedtak i saka 14.12.2017.

I samsvar med Kommunelova §§44 og 45 vert denne samla inntillinga til budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta kan ein finne i papirformat på Balestrand rådhus, eller elektronisk som pdf-dokument her:

 

1. Saksprotokoll frå formannskapsmøtet sak 93/17

2. Endringsliste - formannskapet 30.11.2017

3. Budsjett og økonomiplan 2018-2021, rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 07.11.2018

4. Budsjettnotat - oversyn over viktige tiltak som er innarbeida i rådmanen sitt arbeidsgrunnlag for å oppnå budsjettbalanse

 

Tips ein ven Skriv ut