Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er ute til høyring - frist for innspel 28.11.17

Formannskapet vedtok i møte 16.11.17, sak 85/17, at utkast til budsjett og økonomiplan 2018-2021 skal leggast ut til offentleg høyring.

Full saksutgreiing finn du her:

Møteprotokoll og sakspapir frå formannskapsmøte 16.11.17

Sjå særleg Justert Budsjettnotat i vedlegg til saka.

 

Budsjettutkast blir lagt ut offentleg fylgjande stader:

  • Balestrand rådhus

  • Fjordtun oppvekstsenter

  • Balestrand folkebibliotek

  • Nesse oppvekstsenter

  • Heimesida til kommunen

Frist å å senda inn høyringsuttale er 28.11.17.

Uttalen kan sendast inn via skjema på heimesida:

Skjema for høyringsuttale

eller på epost til postmottak@balestrand.kommune.no

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut