Ynskjer du å forbetre norskkunnskapane dine? Det er våren 2018 ledige plassar på nybegynner- og på B1 nivå på Norskopplæringa i Balestrand.

Ynskjer du å forbetre norskkunnskapane dine?

Det er våren 2018 ledige plassar på nybegynner- og på B1 nivå på Norskopplæringa i Balestrand. Undervisninga er knytt til norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Undervisninga føregår på dagtid måndagar – tysdagar – onsdagar i UH-bygget på Sygna 16 t/v.

Pris for vårsemestereret er kr 3000 (inkl bøker og nettressurs). Siste frist for oppstart dette semesteret er 20. januar.

Tilbod om avsluttande eksamen kvart semester (eksamensavgift kjem i tillegg).

https://www.rodekors.no/ScaledImages/Global/LF%20-%20Lokalforeningene/LF-Vestfold/T%C3%B8nsberg/Spr%C3%A5kkafeen/spr%C3%A5kkafe%20design%20logo_Width_524.jpeg

For meir informasjon – vennlegst ta kontakt med

Marianne Herland, mob nr 48009470

Leiar på Norskopplæringa

 

Tips ein ven Skriv ut