www.balestrand.kommune.no

Postliste for 30.08.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
16/979-20
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Reknes Byggjevarer L.L
Doktittel:
Fremdrift etape 3 - Dagsturhytter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
17/182-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Nordbohus Sogn as
Doktittel:
Oppsigelse av leigekontrakt for seksjon 4 på Holmamyrane. - mellom Balestrand kommune og Nordbohus Sogn Eigedom AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
18/1024-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
18/992-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Senterpartiet i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Resultat folkerøysting - Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
18/1025-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om prioriterte hefte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
18/1021-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Tieto v/Lene Gangnes
Doktittel:
RE: Avtale Gerica og Tieto - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
16/564-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
SYS IKL
Doktittel:
Sakspapir styremøte SYS IKL 05.09.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
30.08.2018
Saksnr:
18/1021-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Programvareforlaget AS
Doktittel:
førespurnad om informasjon avtalar mellom PVF AS og Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse:
2018-09-03