Postliste for 04.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/1039-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Nils Husabø
Dokbesk:
Ytre Ese 13 - ynskje om start av planarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/577-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
Uttale til søknad om ny lokalitet for akvakultur i Lånefjorden i Balestrand kommune - Osland Havbruk AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/880-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Oversikt av Regionale kulturminne i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/1006-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
Ann-Laila Selnes
Dokbesk:
Arbeidsavtale spesialpedagogisk hjelp Sagatun barnehage Ann-Laila Selnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/1041-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
Allan Hjorth Jørgensen
Dokbesk:
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Hege Overå og Allan h. Jørgensen gbnr 23/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
17/182-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Nordbohus Sogn AS
Dokbesk:
Svar - Husleigekontrakt Holmamyrane 31 - mellom Balestrand kommune og Nordbohus Sogn Eigedom AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/1043-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Hild Tanja Linde
Dokbesk:
Spørsmål om bruksendring- fritidsbustad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/954-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
Innovasjon Norge
Dokbesk:
Avslag på søknad til Innovasjon Norge.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/430-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Eigedomsmeklar MNEF
Dokbesk:
Svar - Opplysingar om eigedom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/59-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Sogn Lab
Dokbesk:
Analyserapport vassverk 2018 Fjordtun oppvekstsenter SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
14/215-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oversendingsbrev, Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
18/59-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Sogn Lab
Dokbesk:
Analyserapport Esebotn vassverk 2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
04.09.2018
Saksnr:
14/215-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oversendingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: