Postliste for 05.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
20.08.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1044-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Byggmester Bjørn Hagen AS
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak Fasadeendring - ny veranda
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
15/831-24
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - protokoll frå møte 3_18 den 27. august i Oldedalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1045-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon til dialogmøte med kommunane 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1005-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Emma Bale
Doktittel:
Svar - Førespurnad om utlevering av dokument Emma Bale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1043-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Hild Tanja Linde
Doktittel:
Svar - Spørsmål om bruksendring- fritidsbustad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1031-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
15/727-12
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Tinglysing av panterett til Balestrand kommune i samband med ordninga - "Bustadetablering i distrikta"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1031-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1024-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1049-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kunnskapsinnhenting - tilbod om toårskonsultasjon og fireårskonsultasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1050-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Reduksjon og oppseiing av stilling - uttak av pensjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2018
Regdato:
05.09.2018
Saksnr:
18/1021-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Itslearning
Doktittel:
førespurnad om informasjon frå avtale med Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: