Postliste for 06.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
04.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/1040-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld betaling for transport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/995-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
S. Kristofersson AS
Doktittel:
Løyve til tiltak Tilbygg Balalii 28
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/1054-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som rektor ved vaksenopplæringa
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/1054-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/1029-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Attester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/836-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Helsedirektorat
Doktittel:
Påminnelse: Innhenting av opplysninger om kontaktpersoner for nasjonal kartlegging - Demensplan 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/586-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
TV Aksjonen
Doktittel:
TV aksjon ynskjer bildet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/2-57
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Marit Iren Mundal
Doktittel:
Forfall Møte i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
06.09.2018
Saksnr:
18/1025-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar- Førespurnad om prioriterte hefte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: