Postliste for 11.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
04.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1041-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Randi Dale
Mottaker:
Hege Iren Overå og Allan Hjorth Jørgensen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Konsesjon for overtaking av gbnr. 23/2 Farnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1061-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Førespurnad om jobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1017-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Underskrift sletting - innfridde lån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1062-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Tilskot til avløysing med sjukdom og fødsel med meir - nye oppgåver for kommunen Nytt sakshandsamingssystem AGROS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/2-71
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Avsender:
Gunn Linde
Dokbesk:
Forfall - Møte i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1021-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Avsender:
Itslearning
Dokbesk:
svar - Kontraktsdetaljer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/2-72
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Frode Bøthun
Dokbesk:
Oversikt av meldte forfall arbeidsmiljøutvalet 13.sep
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1058-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Erlend Heggelund
Dokbesk:
Tenestebevis Erlend Heggelund
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1063-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Edisson Garcia Contreras
Dokbesk:
Tenestebevis Edisson Garcia Contreras
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1055-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Nytt tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1065-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avtale om arbeid i samband med kulturminneplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
18/1065-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Arbeidsavtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
11.09.2018
Saksnr:
11/335-45
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkunnig vurdering etter opplæringslova
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: