Postliste for 24.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1112-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Norsk vertslandsstøttekonsept til bruk i totalforsvaret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1105-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Kommunal Rapport
Doktittel:
Oversikt over tilskudd til trossamfunn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1106-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Læringsmiljøsenteret - Universitet i Stavanger
Doktittel:
Spekter - Avtale om kartleggingsvertøy - Databehandlersavtala
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1107-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn regionråd
Doktittel:
Budsjettramme 2019 Sogn regionråd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1108-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad omplassering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1062-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Ny versjon av Agros og av brukerveiledningen for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1109-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Terje Sagen
Doktittel:
Søknad om forlengelse av løyve til tiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1029-19
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Svar - Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/2-76
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Hanna Menes
Doktittel:
Forfall Møte i kommunestyret 27.september
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/2-77
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Geir Harkjerr
Doktittel:
Innkalling - Møte i kommunestyret 27. september 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/2-78
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
Innkalling - Møte i kommunestyret 27. september 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/2-79
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Gudvin Steinar Haraldsson
Doktittel:
Innkalling møte i kommunestyret 27.09.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1110-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
SF revisjon IKS
Doktittel:
Revisorbrev 3 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1111-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Til orientering - om vedtak om tvungen legeundersøkelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1113-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Bjørge Handegård Eikelund
Doktittel:
Framlegg til kandidat Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/1113-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Trond Sundby
Doktittel:
Framlegg til kandidat - Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
24.09.2018
Saksnr:
18/2-80
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Åshild Alte Sagevik (18 kontakt)
Doktittel:
Innkalling - møte i kommunestyret 27. september
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: