www.balestrand.kommune.no

Postliste for 25.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/632-14
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkeltmeldingar Sep 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/69-17
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Else Unni Bolstad Bjordal
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 78/2 samlesak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/1115-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Gøsta Johannes Af Geijerstam
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Gbnr 5/41
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/1116-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Oddvin Kvamme
Doktittel:
Søknad om tilskot til drift med taubane, hest o.a. Oddvin Kvamme
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/69-18
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Svein Inge Henjum
Doktittel:
Kvittering konsesjonsfridom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/1117-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Innovasjon Norge
Doktittel:
Dokumentasjon ved delutbetaling av investeringstilskot og etablerartilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/1118-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - landingsløyve for helikopter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
25.09.2018
Saksnr:
18/1119-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond i 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse:
2018-09-27