Postliste for 16.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
15.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1029-22
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1179-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1029-24
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1133-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1029-25
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1188-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1029-26
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Søknad på stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1029-27
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1189-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
VG
Doktittel:
Begjæring om innsyn - Utbetaling til Det Norske Kartselskapet AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1094-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Postmottak Vest politidistrikt
Doktittel:
Innbyding til høyring - Vest politidistrikt sin indre organisering etter endringar i kommunestrukturen merknad fra 1.1.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1190-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Avgrensa kontroll av skattemelding for meirverdiavgiftskompensasjon for juli og august 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
13/31-40
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn Brann og Redning IKS
Doktittel:
Innkalling til møte med vedlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1181-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
16.10.2018
Saksnr:
18/1191-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
VG
Doktittel:
Innsynsbegjæring om avtala mellom Balestrand kommune og Sødermann AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: