www.balestrand.kommune.no

Postliste for 17.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
12.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1193-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Næringsvennleg region Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1192-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Varsel om tilsyn - rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt ovanfor personar med psykisk utviklingshemming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1179-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
15/727-14
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Statens Kartverk
Doktittel:
Bustadetablering i distrikta - søknad om tilskot for bygging av bustad for eige
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1181-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1094-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Postmottak Vest politidistrikt
Doktittel:
Revidert høyring til innbyding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1179-7
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedlegg til søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1190-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Rune Norevik
Mottaker:
Skatteetaten
Doktittel:
Følgeskriv- Avgrensa kontroll av skattemelding for meirverdiavgiftskompensasjon for juli og august 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1194-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Rune Bjerk
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/59-24
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn Vassverk - periode 08.10 -11.10.2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
17/839-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
15/831-26
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - protokoll frå møte 4- 8. oktober
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1195-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Utdanningsforbundet
Doktittel:
Referat frå klubbmøte UF - Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1196-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/2-91
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
Møte innkalling finansutvalet og formannskapet 18.oktober
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
17.10.2018
Saksnr:
18/1197-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Matrikkel - Sikkerhetsoppdatering Java
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse:
2018-10-18