Postliste for 24.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1179-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1179-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1179-11
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1150-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Uttale fra Fau Sagatun Barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
17/330-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand Bygdahus
Doktittel:
Melding om endra tidsplan Balestrand Bygdahus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
17/914-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Hangar Sogndal AS
Doktittel:
Utbetaling av tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1221-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn - Elevmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
17/780-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1068-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Landssamanslutning av Vasskraftkommunar (LVK)
Doktittel:
LVK - høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag - påminnelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
17/330-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Post Sparebankstiftinga
Doktittel:
Svar - Melding om endra tidsplan Balestrand Bygdahus Sparebankstiftinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/18-34
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om jobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1151-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
FAU Sagatun barnehage
Doktittel:
Uttale frå FAU Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1228-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Simas
Doktittel:
Forslag til endring av selskapsavtale til SIMAS IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
13/760-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
15/727-15
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Retur av tinglyst dokument.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/86-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø
Doktittel:
Innsending av kontrollregister for kontantstøtte. Balestrand.kommune. Oktober mnd. 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1231-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Klage på administrativt vedtak, betalingsvedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
24.10.2018
Saksnr:
18/1179-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: