www.balestrand.kommune.no

Postliste for 05.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
28.08.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1155-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Per A. Øren
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/670-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Fjordane Skytttarlag
Doktittel:
Uttale til Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Fjordane Skyttarlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/702-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
SIMAS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Godkjenning av Renovasjonsteknisk Norm SIMAS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
09/754-65
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Vedtak om bruk av tvang og makt etter kapittel 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
09/754-66
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Dispensasjon frå utdanningskravet i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1291-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Erklæring om utsett ferie
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1285-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Einar Målsnes
Doktittel:
Svar - Faktura for utført oppdrag i stiprosjektene 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/670-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Fjordane Grendalag
Doktittel:
Uttale til Kommunal plan for Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 - 2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1293-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Frode Bøthun
Doktittel:
Spørsmål til formannskapsmøtet 8. november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1191-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
VG
Doktittel:
Om Foreløpigsvar - førespurnad om informasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1294-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Statens vegevesen
Doktittel:
Svar frå Statens vegvesen - Søknad om støyskjerming - Fv. 55 gbnr 12/10 Ytre Ese 7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/670-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand og Høyanger turlag
Doktittel:
Innspel kommunedelplan idrett og friluftsliv
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1251-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Høyanger lensmannskontor
Doktittel:
Uttale til søknad om ambulerande skjenkeløyve Friberg kino 02.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/1305-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse:
2018-11-08