Postliste for 15.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
08.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/1317-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i engasjement som prosjektleiar for VA - prosjekt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/1317-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/975-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Turid Johanne Kidøy
Dokbesk:
Reguleringsplan for Hittun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/1238-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Gunnar Kåre Sværen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Delingssak- Søknad om oppretting eller endring av matrikkeleining Gunnar K. Sværen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
16/577-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Statens Kartverk
Dokbesk:
Tinglysing av skøyte Tomtegrunn til brannstasjon og mogeleg næringsføremål
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/1242-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Dokbesk:
Svar - Oppseiing av abonnement på vatn og avløp til Sjøtun Camping frå og med 01.november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
15.11.2018
Saksnr:
18/1248-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Julian Kvikne Bjordal
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad om tiltak ny grunneigedom- arealoverføring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: