Postliste for 26.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
19.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1315-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Enivest AS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Eigedomsskatt 2019 - ny takst i samsvar med endring i eigedomsskattelova med verknad frå 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1233-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Avklaringg vedgåande stillingsproset
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1282-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar - Innhenting av opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/366-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Orientering om prosessen med å oppdatere Regional plan for vassforvaltning - Sogn og Fjordane vassregion
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1327-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
16/577-21
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
2. gongs innsending av dokument for tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/935-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Lars Arne Målsnes, Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel, Yahya Zaki Al Haj Ali, Nahed Adnan Alabdallah, Ibrahim Mohamad Alsaleh, Hegerawit Adhanom Kebede, Yonas Ghilamicael Ghebre, Astrid Kleppe Holgersen, Frode Kleppe Holgersen, Annika Louise Nilsson, Gunnar Johannes Nilsson, Esaaf Al-Haj Ali, Ibrahim Khalil Alsaleh, Ghazia Mohammad Alsaleh, Eva Bente Ohma, Kurt Arild Ohma, Teibe Abrham Weldemichael, Ausra Karikoviene, Edgaras Karikovas, Pethra Paula Susanne Stolfer Kerschbaumer, Alfred Kerschbaumer, Siril Sellereite
Doktittel:
Foreldremøte 1.-4.klasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/934-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Sandra Anthun Søreide, Arve Buene, Aiza Miralles Dale, Leif Gunnar Dale, Eyasu Hajay Misghina, Salma Mohamed Ali Omer, Stian Skåsheim, Antonella Patricia Vidal Ottone, Geir Ove Thorbjørnsen, Karsten Petzsche, Hanaa Abdel Salam Ali, Jehad Mohamad Mohamad-Ali, Jette Magnea Jonsdottir, Eirikur Stefansson Arndal, Marit Beathe Kyrvestad, Kristian Magnus Kyrvestad, Lillian Sjøthun Langeteig, Kim Langeteig, Guna Bernecka, Øyvind Mundal Neset, Taghreed Ayman Abdo, Mohamed Fadi Adel Sankari, Gunhild Skåsheim
Doktittel:
Foreldremøte 1.-4.klasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/933-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Hanaa Abdel Salam Ali, Jehad Mohamad Mohamad-Ali, Nahed Adnan Alabdallah, Hegerawit Adhanom Kebede, Yonas Ghilamicael Ghebre, Astrid Kleppe Holgersen, Frode Kleppe Holgersen, Annika Louise Nilsson, Gunnar Johannes Nilsson, Esaaf Al-Haj Ali, Ibrahim Khalil Alsaleh, Ghazia Mohammad Alsaleh, Ibrahim Mohamad Alsaleh, Yahya Zaki Al Haj Ali
Doktittel:
Foreldremøte 1.-4.klasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/600-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Marit Beathe Kyrvestad, Kristian Magnus Kyrvestad, Gunhild Skåsheim, Stian Skåsheim, Erika Karina Roskaritz, Renate England, Jan Egil Hoem, Moaiad Aoad Alahmad, Nahed Alibrahim, Eva Bente Ohma, Edgaras Karikovas, Ausra Karikoviene, Asta Zitkeviciene, Bronius Zitkevicius, Christina Elizabeth Roskaritz Diaz, Anders Roseth Dale, Eyasu Hajay Misghina, Salma Mohamed Ali Omer, Kurt Arild Ohma
Doktittel:
Foreldremøte 1.-4.klasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/61-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Leikanger kommune
Doktittel:
Personvern og vurdering av personvernkonsekvensar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1179-35
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1387-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Randi Sande
Doktittel:
Søknad om forlengelse av permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1179-36
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/755-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Råde for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Doktittel:
Høyringsuttale - Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/529-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
Tinglysing av skøyte gbnr. 10/385 - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/976-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Tieto
Doktittel:
Databehandleravtale Balestrand kommune, vedlegg 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: